Om mig

Foto: Mea Nordenfelt

Om mig


Dans har funnits med mig hela livet.

Som liten fick jag ofta följa med min mamma och titta på när hon dansade balett.

Jag själv började dansa balett vid 7 års ålder, några år senare blev jag även intresserad av internationella folkdanser.

Min mamma, Ulla Nordenfelt, var med och startade Internationella Folkdansklubben i Stockholm 1951 där jag nu håller kontinuerliga danskurser.


Jag gick ut danspedagogutbildningen 1984 på Dans – och Cirkushögskolan och har sedan dess arbetat på olika dansskolor, både i kommunal och privat regi i både i Stockholm, Enköping, Västerås och Gävle.

De ämnen som jag främst undervisat i är barndans, balett, karaktärsdans och Internationella folkdanser. 


Under åren 1986-87 arbetade jag som professionell dansare i en folkdansensemble Het Folkloristisch Danstheater i Amsterdam

Sedan 2001 arbetar jag professionellt med människor med olika funktionsnedsättningar,

både med barn och vuxna.

Jag vidarutbildade mig till dans- och rörelseterapeut och blevfärdig 2005 på Dans och Cirkushögskolan i Stockholm. 

Sedan 2006 arbetar jag som dans- och rörelseterapeut.

Syftet meddansterapisessionerna är terapeutiskt men syftar också till vidareutbildningför personalen.

Mellan 2008 – 2014 arbetade jag i Stockholms stad somdanspedagog, dansterapeut och resurspedagog i specialförskola och förskola.Arbetet innefattade även kompetensutbildning för pedagogerna på förskolan.

 

Sedan 2012 har jag haft dans och rörelse på äldreboende, delsgenom Kultur i vården, Kulturförvaltningen i Stockholms läns landsting, Dans iStockholms stad och län, DIS och genom Kultur- och fritidsförvaltning iBotkyrka.

 

Jag har under åren haft ett stort antal helgkurser runt om iSverige men även i Finland. Helgkurser med framförallt folk- danser frånÖsteuropa och Asien. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med ”dans i skolan”främst på låg och mellanstadiet.

Forskningsrapporter och publikationer


2005 Upplevelsen av intryck en väg till uttryck Icke-verbal kommunikation genom dans och rörelse med döva, blinda och dövblinda.


2007 Kom och dansa med mig Hur kroppsuppfattningen påverkar samspel och kommunikation hos personer med dövblindhet.


Foto: Mea Nordenfelt

2007 var deltog jag på Deafblind International World Conference i Perth, Australien och presenterade mitt arbete.


Kom och dansa med mig.

I samband med detta skrev jag en en artikel i tidskriften Dbl Rewiew, The Magazine of Deafblind International, nr 40 2007.

Being happy in your own skin.

Våren 2012 – hösten 2013 medverkade jag tillsammans med Marie Bergman i projektet Kultur och hälsa för äldre – mellan lunch och kaffe.

Vi var ute på ett äldreboende i Tumba i Botkyrka kommun.

Vi hade ett dansspår och ett ljudspår som pågick under 20 gånger där vi handledde den personal som följde med och deltog under periodens gång.

Projektet avslutades med att skapa en metodmapp. ”Mellan lunch och kaffe”

Använd kontaktformuläret nedan för att kontakta mig. Du kan även skicka mail till info@meadans.se

Foto: Hanna Nordenfelt