Aktuellt

Aktuella program, kurser, utbildningar m.m. 

Våren2024

Internationella Folkdanser - Medelnivå

Kursledare: Mea Nordenfelt 

På uppdrag av Internationella folkdansklubben leder jag terminskurser. Anmälan: info@internationellafolkdansklubben.com


Dag och tid: torsdagar kl. 17.00 - 19.00

Start: 1 Februari

Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (nära T-bana Telefonplan)

Omfattning: 12 gånger

Våren2024

Dans i judisk tradition

Kursledare: Mea Nordenfelt 

I denna kurs kommer du få bekanta dig med dans till olika judiska musiktraditioner med tonvikt på klezmermusik och den östeuropeiska judiska traditionen. Kursen är till stor del praktisk men det ingår även reflektioner kring dansens historia och roll i samhället.

Utöver gemenskapen och det rituella i dansen är det en fysisk aktivitet som främjar hälsa och välmående. Så ta på dig dansskorna, få igång livsandarna och kom med och dansa!


Dag och tid: Måndagar kl. 17.30 - 19.00  

Datum:  5/2, 12/2, 19/2, 26/2 och 4/3

Totalt 5 tillfällen.

Anmälan:

https://paideiafolkhogskola.se/courses/dans-i-judisk-tradition-8/

Våren 2024

Kontakt med kroppen - Dans-och rörelseterapi

Stockholm - Mo Gård

 

Dans-och rörelseterapisessioner pågår kontinuerligt under året en gång per vecka både i grupp och individuellt.


Broder Pehr är en kombinerad gruppbostad och daglig verksamhet för personer som har dövblindhet i kombination med en eller flera funktionsnedsättningar. 


I sammarbetar med Mo Gård som är en icke-vinstdrivande organisation som erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd.

Våren 2024

Kontakt med kroppen - Dans-och rörelseterapi

Enköping - Mo Gård


Dans-och rörelseterapisessioner pågår kontinuerligt under året en gång per vecka främst i grupp.


Brukarna kommer från olika grupp och servicebostäder. Det är personer som har dövblindhet i kombination med en eller fler funktionsnedsättningar. 


I sammarbetar med Mo Gård som är en icke-vinstdrivande organisation som erbjuder tjänster inom stöd och service, behandling, utbildning samt kunskapsstöd.

Foto: Peter Bothén

Foto: Mea Nordenfelt

Kulan Stockholms Stad

Kulturutbud för barn och unga i Stockholm


https://kulan.stockholm/kulturaktorer/mea-nordenfelt/


Aktiviteter med Mea Nordenfelt

 • Mea Nordenfelt
  Upplevelse genom dans och rörelse Kulanpremie

  Dans, rörelse och motorisk träning för elever med en eller fler funktionsnedsättningar. Under workshopen tränar eleverna koordination, rytm, perception, kontakt, samarbete, fantasi och lust.
  Vi använder oss av olika hjälpmedel som musik, sjalar, bollar etc.

  Eleverna deltar utifrån sin egna förutsättning och egen rörelseförmåga. Workshopen bygger på att alla kan på sitt sätt, där rätt eller fel inte finns.

  Under workshopen arbetar elev och pedagog i ett nära samspel.
  Interaktionen mellan elev och pedagog förstärker kontakten och ökar möjligheten att uppleva verkligheten med alla sina sinnen.

  Målgrupp:Anpassad Kulturform: Dans


 • Mea Nordenfelt
  Dans till Klezmermusik

  Låt dig inspireras av Klezmer, dans och musik. Klezmer är en folkmusikgenre som ursprungligen kommer från Östeuropa. Garanterat svårt att stå stilla!

  Målgrupp:Från förskoleklass till årskurs 6 Kulturform: Dans


Region Stockholm

Program: En dansresa i världen

https://kulturkatalogen.regionstockholm.se/aktiviteter/mea-nordenfelt/en-dansresa-i-varlden

Inomhus-Dans-Skapande skola

En dansresa i världen MEA NORDENFELT

Följ med på en dansresa i världen och upplev annorlunda traditioner, musik och dans på ett lustfyllt och lekfullt sätt.

 • Årskurs F-3
 • Årskurs 4-6
 • Anpassad aktivitet

Dansa för glädje, lust och gemenskap 2023 - 2024


Med glädje vill jag berätta att jag är en av de utvalda kulturaktörerna som under perioden sep 2023 till och med 12 augusti 2024 får stöd av Stockholms stad.

Det innebär att ni som beställare endast betalar 50% av kostnaden för för programmet ”Dansa för glädje, lust och gemenskap”


Programmets längd är cirka 45 min. Ordinarie pris är 6.000 kr men ni betalar endast 3.000 kr. exklusive moms.


Bokning sker via Stockholms stad - Kultur för äldre

Se länk: https://kulturforaldre.stockholm.se/alla-kulturprogram/dansa-foer-glaedje-lust-och-gemenskap-1

eller via mail till info@meadans.se

 

För bokning inför våren 2024 kommer förslag på datum inom kort eller kontakta mig direkt.


Varmt välkomna att höra av er!

Ser fram emot att få dansa tillsammans med er!


Mea Nordenfelt

                          

Sittdans för seniorer på LSS-bostad att boka för grupper


Mea Nordenfelt kommer till ert boende eller Daglig Verksamhet.

En workshop med
dans, rörelse, sång, lek och bus.


Alla deltar utifrån sina egna förutsättningar.
Var:På boendet eller i lämplig lokal i närheten
När:Ni kommer överens om tid som passar


https://gruppbostadfritid.files.wordpress.com/2022/11/sittdans-for-seniorer-pa-lss-bostad.pdf