Äldre

Dans och rörelse för äldre

Programmet väcker glädje och lust samt skapar fler uttryckmöjligheter som förstärker kontakt, samspel och kommunikation. Den kravlösa miljön skapar en lekfull, flexibel och tillåtande atmosfär där alla deltar utifrån sina egna förutsättningar.

Arbetet har en specialpedagogisk inriktning baserad på dansterapins metod och arbetssätt.


En beskrivning av ett dans och rörelsetillfälle!

Dansmaterial

Foto: Mea Nordenfelt 

Möte med händer

Vi sitter på stolar i en ring. Vi börjar med en kroppsuppvärmning där syftet är att öka syresättningen och blodcirkulationen i kroppen, så att kroppen blir varmare och lederna mjukare. Därefter bjuds det upp till dans med olika sorts musik som exempelvis folkmusik från när och fjärran, jazzmusik eller att sjunga olika sånger tillsammans.

Här kan dansen utföras i par, fler i en ring, sittandes eller med ögonen.

Därefter tar vi in andningen, att tänka på hur vi sitter, att hitta lugn och ro i sin kropp.


Vi använder olika material som exempelvis sjalar.

Här använder vi kraften i andningen och kroppen, att blåsa iväg eller kasta mellan varandra eller låta handen få dansa runt med sjalen. Ibland använder vi en ballong som vi bollar mellan oss.

Här blir uppmärksamheten, buset och skrattet väldigt tydligt.

På slutet håller vi gemensamt i ett stort blått tygstycke och låter det få röra sig upp och ner till ljudet av musik, sång och rörelse. Vi avslutar alltid med samma sång.

Foto: Erja Lempinen

Foto: Paola Cabrera 

Dans kan också upplevas av att titta på en annan person som dansar, "dansa med ögonen". Vi kan bli påverkade av att se en annan person röra sig känna vad hon/han känner och känna oss mer empatiska. Vi ser idag med hjälp av forskningens framgång hur mycket våra spegelneuroner egentligen påverkar oss i våra möten.

Dans tillsammans

Foto: Paola Cabrera

Genom dansen får vi möjlighet att utveckla vårt språk och vår kommunikation.

Vi behöver språk för det som har hänt. Språket kan få en djup innebörd, för genom att orden sägs, dansen dansas eller leken utförs, blir delar av upplevelserna synliga, först då kan vi se och dela det som hänt. Dansen blir läkande, det bygger upp trygghet och tillit. Den ger oss livskvalitet och den ger möjlighet att uppleva verkligheten med alla sina sinnen.

Klapp på ryggen

Foto: Paola Cabrera