Barn

Dans på förskola 


Dans med Mea – Dans i förskolan 5 år

Dans med trumma!

I arbetet med dans på förskola handlar det om att ge barnen en positiv och realistisk kroppsuppfattning som i sin tur ger en säkrare identitets och jag - uppfattning. Arbetet i grupp innefattar sociala spelregler som att leda och att följa, turtagning, samspel.De innefattar också frihet, struktur och lekregler. Aktiviteten är en lustbetonad motorisk träning, där dansen i sig – inte resultatet - betonas.

Jag arbetar i samarbete med olika förskolor där jag väver in förskolans olika teman. De kan handla om exempelvis djur, natur, cirkus, mångkultur eller Stockholms stad.

 

Upplevelse genom dans och rörelse – Dans med barn med funktionsnedsättning

Möjlighet att dansa och behov av motorisk träning är viktig för barn med funktionsnedsättning. Under sessionerna arbetar vi med rumsuppfattning som också hör ihop med kroppsuppfattning. Vi arbetar med koordination, rytm, perception, kontakt, samarbete, fantasi och lust.  Här kan arbetet utföras både individuellt och i grupp. Sessionerna har en specialpedagogisk inriktning baserad på dansterapins metod och arbetssätt.Dans i skolan


Här är vi nu!

En dansresa i världen- Dans i skolan

Låt dans och mångkultur bredda dina kunskaper. Dans, musik och traditioner är i fokus.En dansresa i världen där danser, sånger, rim och ramsor från olika länder lärs ut. Vi träffas vid tre till fyra tillfällen. Samspelet i gruppen spelar stor roll, där alla är lika delaktiga och lika viktiga.

Dansmaterialet kan variera lite utifrån önskemål och beroende på vilken årskurs. Låt dansen ge en positiv och realistisk kroppsuppfattning som i sin tur ger en säkrare identitets- och jag-uppfattning.


Arbetet i grupp innefattar sociala spelregler som att leda och att följa, turtagning, samspel.

De innefattar också frihet, struktur och lekregler. Dansen ger möjlighet att utveckla kommunikation och att uppleva verkligheten med alla sina sinnen.

Hela världen