Vuxna

Dans med vuxna personer med medfödd dövblindhetI arbetet med personer med dövblinhet står dansen och rörelsen i fokus, kroppen är vårt huvudsakliga verktyg under sessionerna. Det handlar om att försöka anpassa sig både kroppsligt och känslomässigt med hela sig för att få den första kontakten. Det är viktigt att inte gå direkt på, vilket kan uppfattas som invaderande. Kontakten måste ske mjukt och följsamt.MaterialUnder dansterapisessionerna är det av yttersta vikt att lämna de talade ordet och  istället andvända sig av kroppen den icke-verbala kommunikationen. I rummet är den kravlösa miljön viktig och att väcka lusten och kreativiteten - lusten att pröva kanske okända rörelsekvaliteter. Syftet med dansterapisessionerna är terapeutiskt men syftar också till vidareutbildning för personalen.Sessionerna har fått namnet "Meastund" och pågår kontinuerligt en gång per vecka.
Genom att förmedla gemensamma upplevelser genom dans, rörelser, musik och kroppskontakt, ett sätt att förstärka kontakt, samspel och kommunikation.

Målet är att visa hur man kan genom den konstnärliga vägen öka förståelse för personer med dövblindhet och deras behov av dans, rörelse och kroppskontakt.

Bilder från Broder Pehr, en kombinerad gruppbostad och daglig verksamhet för personer med medfödd dövblindhet samt ytterligare funktionshinder.